Balinge | Garminge | Mantinge

Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang is een stichting die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de Broekstrekers en hun verenigingen te behartigen. Plaatselijk Belang is lid van de brede overleggroep Kleine Dorpen en de gesprekspartner van de gemeente. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur van ten minste 14 personen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, boermarken, dorpshuiscommissie en werkgroepen. Vanuit het algemeen bestuur is het dagelijks bestuur gekozen waarin 7 personen zitting hebben. De leden van het dagelijks bestuur hebben zitting op persoonlijke titel. Het inkomen van de stichting bestaat uit de jaarlijkse bijdragen van de inwoners/donateurs van de Broekstreek, fondsen en subsidies. Deze middelen worden zoal gebruikt voor verbouwwerkzaamheden aan het dorpshuis, speelvoorzieningen, uitzetten van wandelingen en leefbaarheidprojecten. Bij het realiseren van het één en ander wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers of de verenigingen. Het dagelijks bestuur overlegt in voorkomende gevallen met organisaties die van belang zijn voor de Broekstreek, zoals bv. natuurmonumenten. De inwoners van de Broekstreek worden over uiteenlopende zaken geïnformeerd via de Broeker.